Prehľad akcií

V najbližšom období sa v Rheia Centre Prešov môžete tešiť na tieto pripravované sebarozvojové podujatia:

Foto: www.pixabay.com

16. december 2018 - Očisťovanie sa a ochrana pred negatívnymi vplyvmi prostredia


25. január 2019 - Liečivá gongová meditácia s majstrom gongu Brij Allen Mahajan, Gongs of Light.

27. január 2019 - Total Voice Prešov - hlasový workshop (Nebude to ,,len" o spievaní. Bude to o tom, ako náš Hlas prebudiť k životu a nechať ho nami znieť a prehovárať. Umožníme mu povstať zo skrytých kútov, kde bol držaný v tichosti a nečinnosti.)

9. február 2019 - Maľovanie osobných mandál (Namaľujte si osobnú mandalu podľa dátumu narodenia! Dozviete sa, ako naprogramovať vašej mandale špecifické vyžarovanie, ktoré vám pomôže posilniť zdravie, pritiahnuť peniaze, zabudnúť na minulosť či upraviť vzťahy.)