Prehľad akcií

V najbližšom období sa v Rheia Centre Prešov môžete tešiť na tieto pripravované sebarozvojové podujatia:

September 2019 - Tanec Hula (kurz hawaiského tanca pre začiatočníčky aj pokročilé, stále máte možnosť sa pridať)

18. október 2019 - Ako sa prejavujú choroby a emócie v aure (prednáška) - Dr. Igor Kafka, PhD. vás na svojej prednáške zavedie k najnovším prevratným objavom v diagnostike bioenergetického poľa človeka, ktorá vám zmení pohľad na auru. Využite tiež možnosť absolvovať diagnostiku biopoľa (aury) prostredníctvom špeciálneho prístroja (diagnostika je na objednávku v dňoch 18.októbra 2019 pred prednáškou a tiež 19. októbra 2019).

24. október 2019 - Kurz Simply Meditation - Naučte sa súbor jednoduchých techník - Simply meditation len za pár hodín s certifikovanou lektorkou Ing. Adrianou Tomečkovou.

25. október 2019 - Jogová terapia pre oblasť krku a ramien (Jogová terapia napomáha prostredníctvom špeciálnych cvičení naštartovať procesy, ktoré vedú k harmonizácii tela aj mysle. Tiež sa dozviete, čo robiť, aby vaša chrbtica vplyvom dlhého sedenia či státia netrpela a aká je dôležitá optimálna vyváženosť celého pohybového aparátu. Workshop s Terezkou a Aďkou.)

26. - 27. október 2019 - Kurz Atma Kriya Yoga (Atma Kriya Yoga je silný súbor techník, ktoré vám pomôžu rýchlo napredovať na vašej duchovnej ceste. Iniciácia, šaktipát, je dôvodom, prečo je v súčasnosti najsilnejším dostupným druhom jogy. Tieto cvičenia vám poskytnú voľnosť a flexibilitu na vytvorenie každodennej praxe dokonale prispôsobenej vášmu životnému štýlu.)

6. november 2019 - Deti novej doby - prednáška pani Viery Kluckej z Čiech na tému Deti novej doby (indigové, krištáľové, diamantové, dúhové ... ) - ako im rozumieť, ako s nimi komunikovať a ako prispieť k väčšej harmónii v rodine. (Podujatie sa uskutoční v stredu o 18,00 h, vstupné 12€, trvanie cca 2 h).

8. november 2019 - Tajomné Mohendžodáro - Špirála života - 8. asána s Mariankou Kozlovou

9. november 2019 - Yoga Rituals teacher training - ukážkový workshop pre všetkých, ktorí uvažujú o zmene svojho profesijného smerovania, či majú záujem o prehĺbenie svojich zručností a vedomostí v oblasti jogy, alebo ich jednoducho zaujala ponuka prvého lektorského kurzu pre inštruktorov jogy na východnom Slovensku - RYT 200 pod názvom Yoga Rituals teacher training s Ivankou Cosmos Csomosovou.

15. november 2019 - Tajomné Mohendžodáro - Bohyňa Matka, 9. asána - záverečný rituál s Mariankou Kozlovou.

November 2019 - Yoga Rituals teacher training - lektorský kurz jogy RYT 200, akreditovaný Yoga Alliance s medzinárodnou platnosťou, aj na území Slovenskej republiky v zmysle platnej slovenskej legislatívy. Kurz je certifikovaný akreditovanou lektorkou Ivanou Cosmos Csomosovou.

6. december 2019 - Zvukoterapia s tibetskými spievajúcimi miskami - prednáška a workshop Maja Blažka, kde dozviete sa o histórii tibetských mís, spôsob výroby, využitie pri liečení a mnoho ďalšieho. Tiež zažijete zvukoterapiu, kedy sa naladíte na vysoké vibrácie týchto úžasných nástrojov a masáž miskami, ktorá zharmonizuje každú bunku vo vašom tele.

15. december 2019 - Prednáška so Swamim Dayanandom

Január 2020 - Symbolika a význam Tarotu (stretnutia zamerané oboznámenie sa s tarotovými kartami, ich symbolike a význame spojené s výkladom a odpoveďami na konkrétne otázky účastníkov workshopu.) 

Viac info: jogapresov@gmail.com