Prehľad akcií

V najbližšom období sa v Rheia Centre Prešov môžete tešiť na tieto pripravované sebarozvojové podujatia:

26. apríl 2019 - Ženský kruh Živas úžasnou učiteľkou tantra jogy pre ženy a zakladateľkou Rheia Centra v Prešove - Mariankou Kozlovou

10. máj 2019 - Mohendžodáro - prvý z cyklu 4 hodinových seminárov tantra jogy pre ženy s jedinečnou Mariankou Kozlovou na tému: PRÍBEH ŽENSTVA - ŽENSKÁ OCHRANNÁ ENERGIA SRDCA

16. máj 2019 - Elektroakupunktúra - možnosť objednať sa na diagnostiku k terapeutke Lucii Gkounos.

19. máj 2019 - Cesta k prameňu životnej sily (worskhop vedie Swami Dayananda Babaji - Daniel Krupaji Máčovský).

26. máj 2019 - Kurz maľovania osobných mandál - (kreatívny workshop s Evou Paronai) namaľujte si osobnú mandalu podľa dátumu narodenia, mena a priezviska. 

31. máj 2019 - Mohendžodáro - druhý seminár tantra jogy pre ženy pod názvom: TRETIE OKO - SNY, INTUÍCIA A INTIMITA ŽENY

14. jún 2019 - Mohendžodáro - tretí seminár tantra jogy pre ženy pod názvom: POHĽAD DO VESMÍRU - REČ ŽENSKÝCH EMÓCIÍ

28. jún 2019 - Mohendžodáro - záverečný seminár tantra jogy pre ženy pod názvom: ŠŤAVNATÁ JÓNI A TAJOMSTVO ŽIVOTA 

September 2019 - Škola intuície pre deti a teen (Nový koncept vzdelávania detí a teenagerov v oblati rozvoja pravej mozgovej hemisféry, intuície a vedomej tvorby života.) 

November 2019 - Yoga Rituals teacher training - lektorský kurz jogy RYT 200akreditovaný Yoga Alliance s medzinárodnou platnosťou, aj na území Slovenskej republiky v zmysle platnej slovenskej legislatívy. Kurz je certifikovaný akreditovanou lektorkou Ivanou Csomosovou.