Pripravujeme

V najbližšom období sa v Rheia Centre Prešov môžete tešiť na tieto pripravované sebarozvojové podujatia:

Foto: www.pixabay.com

30. jún až - 1. júl 2018 - Atma Kriya Yoga (kurz) - Atma kriya yoga, tiež nazývaná ako "joga duše" poskytuje človeku efektívny nástroj ako dosiahnuť plnohodnotný vzťah so svojou podstatou, so svojou dušou. A všetko vo vašom živote sa stane možné...

29.7.2018 - Aké je moje miesto na Zemi? Jednodňový workshop, tvorivo-liečivé stretnutie s Luciou Mazúchovou

Jeseň 2018 - Čung jüan čchi kung - kurz I. stupňa

September 2018 - Škola intuície pre deti

Ak vás oslovila ktorákoľvek z pripravovaných akcií, kontaktujte nás cez prihlasovací formulár alebo nám napíšte na jogapresov@gmail.com.