Prehľad akcií

V najbližšom období sa v Rheia Centre Prešov môžete tešiť na tieto pripravované sebarozvojové podujatia:

13. september 2019 - Workshop Iyengar yogy s Lenkou Gargalovičovou

September 2019 - Tajomné Mohendžodáro (kurz tantra jogy pre ženy)

September 2019 - Tanec Hula (kurz hawaiského tanca pre začiatočníčky aj pokročilé)

September 2019 - Symbolika a význam Tarotu (stretnutia zamerané oboznámenie sa s tarotovými kartami, ich symbolike a význame spojené s výkladom a odpoveďami na konkrétne otázky účastníkov workshopu.)

7. september 2019 - Kurz Kriya jogy so Swamim Dayanandom

28. september 2019 - Yoga Rituals teacher training - ukážkový workshop pre všetkých, ktorí uvažujú o zmene svojho profesijného smerovania, či majú záujem o prehĺbenie svojich zručností a vedomostí v oblasti jogy, alebo ich jednoducho zaujala ponuka prvého lektorského kurzu pre inštruktorov jogy na východnom Slovensku - RYT 200 pod názvom Yoga Rituals teacher training s Ivankou Cosmos Csomosovou.

6. november 2019 - Deti novej doby - prednáška pani Viery Kluckej z Čiech na tému Deti novej doby (indigové, krištáľové, diamantové, dúhové ... ) - ako im rozumieť, ako s nimi komunikovať a ako prispieť k väčšej harmónii v rodine. (Podujatie sa uskutoční v stredu o 18,00 h, vstupné 12€, trvanie cca 2 h).

November 2019 - Yoga Rituals teacher training - lektorský kurz jogy RYT 200, akreditovaný Yoga Alliance s medzinárodnou platnosťou, aj na území Slovenskej republiky v zmysle platnej slovenskej legislatívy. Kurz je certifikovaný akreditovanou lektorkou Ivanou Cosmos Csomosovou.

15. december 2019 - Prednáška so Swamim Dayanandom

Viac info: jogapresov@gmail.com