Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov/zásady spracovania

Ďakujeme za Váš záujem o cvičenia, semináre, workshopy či prednášky realizované v Rheia Centre, ktoré prevádzkuje Občianske združenie Šariš 69:-).

Dňa 25.5.2018 začalo v Slovenskej republike platiť nové nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov.  Predovšetkým by ste mali vedieť, že Vašu e-mailovú adresu budeme používať ku komunikácii ohľadom organizačného zabezpečenia našich kurzov a cvičení a tiež k zasielaniu noviniek (pokiaľ o to prejavíte záujem). 

K ochrane vašich súkromných údajov pristupujeme zodpovedne a preto osobné údaje, ktoré od vás získame pri registrácii na našich webových stránkach, spracovávame v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie v prihlasovacom formulári, zaslania e-mailu s vašimi kontaktnými údajmi pre potreby zmlúv alebo faktúr a pod..

Použitie a postúpenie osobných údajov

Občianske združenie Šariš 69 používa vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na komunikáciu ohľadom kurzov, cvičení, seminárov a workshopov a tiež na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov.

Možnosť odhlásenia

Chceme vaše údaje používať k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich službách. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu a tiež prostredníctvom našej webovej stránky.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prehlásenie predávajúceho: Občianske združenie Šariš 69 sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré nám poskytujete slúžia na Vašu identifikáciu ako kupujúceho v prípade záujmu o naše služby. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovacích operácii, vystavenie daňových dokladov, identifikácii Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami.

Vaše detailné osobné dáta a údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy Rheia Centra, ktoré prevádzkuje Občianske združenie Šariš 69, so sídlom Jarková 2, 080 01 Prešov, IČO: 42081378, ako správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 122/2013 Z.z., a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň registrovaný dáva súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov. 

Bezpečnosť

Občianske združenie Šariš 69 prijíma technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia stále zlepšujeme.

Právo na informácie

Na požiadanie vám Občianske združenie Šariš 69 podľa možnosti obratom a písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek našej snahe o správnosť a aktuálnosť údajov boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme. Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na jogapresov@gmail.com, kde sme vám k dispozícii nie len v prípade žiadosti o informácie, ale i v prípade podnetov alebo sťažností.