Kontakt

Občianske združenie Šariš 69

Joga Rheia

Levočská 6136/36, 080 01 Prešov

Ing. Adriana Pavúrová (štatutár)

 +421 907 122 077

Mgr. Terézia Smaržiková (štatutár)

 +421 902 322 250

Facebook 

Joga Rheia, terapia vedomým pohybom

IČO: 42081378

DIČ: 2022538056

Číslo účtu vo formáte IBAN: 

SK02 7500 0000 0040 2518 9610 (ČSOB)

Orgány dozoru:


Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6

080 01 Prešov


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
sekcia verejnej správy
odbor všeobecnej vnútornej správy

Drieňová 22

826 86 Bratislava 29