Venujte nám 2%

Kontaktné údaje

Občianske združenie Šariš 69

Levočská 36, 080 01 Prešov

IČO: 42081378

DIČ: 2022538056

Číslo účtu vo formáte IBAN:  SK02 7500 0000 0040 2518 9610 (ČSOB)

mob.: +421 907 122 077 

e-mail: jogapresov@gmail.com


Vaše 2% nám pomôžu

  • propagovať zdravý harmonický životný štýl, zdravší pohyb a zdravšiu stravu, vedúcu k zníženiu stresovej záťaže a chorobnosti populácie,
  • podporiť naše aktivity zamerané na vzdelávanie, prípravu a organizáciu školení, odborných kurzov a seminárov,
  • realizovať rôznorodé terapie a aktivity umožňujúce aktívnejší prístup k životu, zdravému stravovaniu a k znižovaniu psychickej a fyzickej záťaže prostredníctvom relaxačných a meditačných techník, masáží, muzikoterapie, arterapie, aromaterapie a iných,
  • nakupovať a obnovovať portfólio našich pomôcok na cvičenie a relaxáciu, 
  • zveľaďovať prostredie priestorov určených na pohybové aktivity a oddych.