Venujte nám 2%

Kto sme

Patríme medzi organizácie, ktoré sa snažia pomáhať. Snažíme sa o prinavrátenie radosti a krásy do našich životov prostredníctvom ich harmonizácie a ozdravenia. Našim záujmom je preto nielen ozdravenie prostredia nášho regiónu, ale aj ľudí, ktorí v ňom žijú. Negatívne vplyvy súčasného spôsobu života ako nadbytočný stres, zdravotné problémy súvisiace so sedavým zamestnaním, či následky nevhodnej stravy sa snažíme eliminovať prostredníctvom pravidelných cvičení jogy a prednáškami o zdravom spôsobe života. 

Vaše 2% nám pomôžu

  • podporiť aktivity smerujúce k propagácii tradícií nášho regiónu,  
  • podporiť akcie zamerané na zlepšenie nášho zdravia, 
  • nakúpiť pomôcky na cvičenie, 
  • spríjemniť prostredie priestorov určených na cvičenie a relaxáciu,
  • organizovať prednášky, semináre a workshopy so zaujímavými a inšpiratívnymi osobnosťami,
  • venovať sa znevýhodneným skupinám (seniori, mladé rodiny, telesne znevýhodnení ľudia).

Kontaktné údaje

Občianske združenie Šariš 69

Jarková 2, 080 01 Prešov

IČO: 42081378

DIČ: 2021781509

Číslo účtu vo formáte IBAN:  SK02 7500 0000 0040 2518 9610 (ČSOB)

mob.: +421 907 122 077 

e-mail: jogapresov@gmail.com