Cenník

Predplatenie 5 vstupov

Platnosť predplatených vstupov je 6 mesiacov, zakúpenie pri prvej návšteve v hotovosti alebo prevodom na účet*.

35€

Predplatenie 10 vstupov (11 vstup zdarma)

Platnosť predplatených vstupov je 6 mesiacov, zakúpenie pri prvej návšteve v hotovosti alebo prevodom na účet*.

70€

Doplatok ku karte Multisport (5 vstupov)*

Platnosť kreditu je 6 mesiacov, zakúpenie pri prvej návšteve v hotovosti alebo prevodom na účet*.

15€

Doplatok ku karte Multisport (10 vstupov)*

Platnosť kreditu je 6 mesiacov, zakúpenie pri prvej návšteve v hotovosti alebo prevodom na účet*.

30€

Jogové videá (predplatený mesačný prístup)**

Videá jogových zostáv spolu s vedenými meditáciami (15 hodín cvičenia + 12 vedených meditácií )

Postup pre odomknutie prístupu do sekcie "Jogové videá"...

15€

Individuálne cvičenie jogy (jedna osoba)

75 minút

25€

Cvičenie v súkromnej skupinke (dve osoby)

75 minút, cena na 1 osobu 20 €

40€

Cvičenie v súkromnej skupinke (tri osoby)

75 minút, cena na 1 osobu 15 €

45€

Darčeková poukážka

podľa individuálnych preferencií

cena podľa platného cenníka

Joga pre zdravé firmy

individuálna ponuka pre firmy, napr. pravidelné cvičenie u nás alebo u vás, jednorázové osvieženie vašich teambuildingov, športových hier, ozdravných pobytov či školení a pod. Kontakt: jogapresov@gmail.com

cena dohodu

*Doplatok ku karte Multisport vychádza vo výške 3€ na lekciu. Doplatok je potrebné uhradiť vopred vo forme kreditu a to v hodnote buď 15€ (za 5 lekcií) alebo 30€ (10 lekcií). Po každej návšteve vám budú z kreditu odrátané 3€.

V prípade, že sa z lekcie neodlásite včas (minimále 1 deň vopred) a na lekciu neprídete, v tom prípade vám bude z kreditu odrátaná plná cena lekcie vo výške 7€.

**Predplatenie služieb prostredníctvom bankového prevodu

V prípade záujmu o úhradu bankovým prevodom uhraďte sumu za zvolenú službu (viď cenník) na náš účet: SK02 7500 0000 0040 2518 9610 (ČSOB). Do poznámky nezabudnite uviesť svoje meno a priezvisko.