Cenník

Jednorazový skušobný vstup pre nových klientov

Platba v hotovosti na mieste. Cena platí iba pre popoludňajšie skupinové lekcie.

7€

Doobedná lekcia jogy

Platba možná v hotovosti na mieste ako jednorazový vstup alebo ako odpočet zo zakúpeného kreditu.

10€

Predplatenie kreditu vo výške

Z kreditu sa Vám odpočítava suma lekcie v aktuálnej zľavnenej cene lekcie - t. j. 7€ alebo 10€, prípadne iná suma podľa typu lekcie či workshopu. Táto suma sa odráta aj v prípade, že sa z lekcie neodhlásite včas.* Platnosť kreditu je 6 mesiacov. Zakúpenie pri prvej návšteve v hotovosti alebo prevodom na účet**.

35€

Predplatenie kreditu vo výške

V tomto prípade od nás dostanete 7€ navyše, t. j. pripíše sa Vám kredit 77€, z ktorého sa bude odratávať aktuálna zľavnená cena lekcie - t. j. 7€ alebo 10€, prípadne iná suma podľa typu lekcie či workshopu. Táto suma sa odráta aj v prípade, že sa z lekcie neodhlásite včas.* Platnosť kreditu je 6 mesiacov. Zakúpenie pri prvej návšteve v hotovosti alebo prevodom na účet**.

70€

Karta MultiSport

Pre držiteľov karty MultiSport je určená iba lekcia s názvom Joga MultiSport, ktorá je pre nich zdarma. Na ostatné lekcie si nie je možné kartu MultiSport uplatniť.

0€

Benefit UpBalansea večerné lekcie

Uvedená cena platí pre všetky večerné lekcie a iba pre držiteľov zamestnaneckého benefitu UpBalansea.

3€

Benefit UpBalansea doobedné lekcie

Uvedená cena platí iba na doobedné lekcie a len pre držiteľov zamestnaneckého benefitu UpBalansea.

6€

Jogové videá (predplatený mesačný prístup)**

Videá jogových zostáv spolu s vedenými meditáciami (15 hodín cvičenia + 12 vedených meditácií )

Postup pre odomknutie prístupu do sekcie "Jogové videá"...

15€

Individuálne cvičenie jogy (jedna osoba)

75 minút

25€

Cvičenie v súkromnej skupinke (dve osoby)

75 minút

45€

Cvičenie v súkromnej skupinke (tri osoby)

75 minút

50€

Darčeková poukážka

podľa individuálnych preferencií

cena podľa platného cenníka

Joga pre zdravé firmy

Individuálna ponuka pre firmy, napr. pravidelné cvičenie u nás alebo u vás, jednorázové osvieženie vašich teambuildingov, športových hier, ozdravných pobytov či školení a pod. Kontakt: jogapresov@gmail.com.

cena dohodu

*Neúčasť na lekcii

V prípade, že sa z lekcie neodhlásite včas (najneskôr 1 deň vopred) a na lekciu neprídete, odrátame Vám kredit vo výške 7€ alebo 10€ podľa typu lekcie.

**Predplatenie služieb prostredníctvom bankového prevodu

V prípade záujmu o úhradu bankovým prevodom uhraďte sumu za zvolenú službu (viď cenník) na náš účet: SK02 7500 0000 0040 2518 9610 (ČSOB). Do poznámky nezabudnite uviesť svoje meno a priezvisko.