Športoví odborníci

Zverejnenie údajov športových odborníkov v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. (Zákon o športe) 

Fyzická osoba v športe:

Titul, meno, priezvisko: Ing. Adriana Pavúrová

Krajina narodenia: Slovenská Republika

Štátna príslušnosť: Slovenská Republika

Príslušnosť fyzickej osoby v športe k organizácii: Občianske združenie Šariš 69, Jarková 2, 080 01 Prešov, IČO: 42081378

Druh vykonávanej činnosti: Tréner a inštruktor športu

Druh športu: Joga

Názov odbornej spôsobilosti: Inštruktor jogy I. kvalifikačný stupeň - špecializácia hathajoga v rozsahu 80 hodín

Číslo dokladu: 85/2015

Platnosť od - do: 23.11.2015 - 23.11.2020

Overil: Bc. Michaela Hluchová

Doklad vydal: BMAcademy s.r.o., Royova 1656/8, 921 01 Piešťany, IČO: 47132639

Fyzická osoba v športe:

Titul, meno, priezvisko: Mgr. Terézia Smaržiková

Krajina narodenia: Slovenská Republika

Štátna príslušnosť: Slovenská Republika

Príslušnosť fyzickej osoby v športe k organizácii: Občianske združenie Šariš 69, Jarková 2, 080 01 Prešov, IČO: 42081378

Druh vykonávanej činnosti: Tréner a inštruktor športu

Druh športu: Joga

Názov odbornej spôsobilosti: Inštruktor jogy I. kvalifikačný stupeň - špecializácia hathajoga v rozsahu 80 hodín

Číslo dokladu: 89/2015

Platnosť od - do: 23.11.2015 - 23.11.2020

Overil: Bc. Michaela Hluchová

Doklad vydal: BMAcademy s.r.o., Royova 1656/8, 921 01 Piešťany, IČO: 47132639