Športoví odborníci

Zverejnenie údajov športových odborníkov v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. (Zákon o športe) 

Fyzická osoba v športe:

Titul, meno, priezvisko: Ing. Adriana Pavúrová

Krajina narodenia: Slovenská Republika

Štátna príslušnosť: Slovenská Republika

Príslušnosť fyzickej osoby v športe k organizácii: Občianske združenie Šariš 69, Jarková 2, 080 01 Prešov, IČO: 42081378

Druh vykonávanej činnosti: Tréner a inštruktor športu

Druh športu: Joga

Názov odbornej spôsobilosti: inštruktor jogy I. kvalifikačný stupeň - špecializácia hathajoga (80 hodín), jogová terapia (150 hodín), Registered Yoga Teacher with Yoga Alliance (RYT 200 hours).

Platnosť dokladu od - 31. mája 2020

Doklad overil: Yoga Alliance

Doklad vydal: Ivana Csomosová (Body Ritual Yoga Teacher Training)

Fyzická osoba v športe:

Titul, meno, priezvisko: Mgr. Terézia Smaržiková

Krajina narodenia: Slovenská Republika

Štátna príslušnosť: Slovenská Republika

Príslušnosť fyzickej osoby v športe k organizácii: Občianske združenie Šariš 69, Jarková 2, 080 01 Prešov, IČO: 42081378

Druh vykonávanej činnosti: Tréner a inštruktor športu

Druh športu: Joga

Názov odbornej spôsobilosti: inštruktor jogy I. kvalifikačný stupeň - špecializácia hathajoga (80 hodín), jogová terapia (150 hodín), Registered Yoga Teacher with Yoga Alliance (RYT 200 hours).

Platnosť dokladu od - 31. mája 2020

Doklad overil: Yoga Alliance

Doklad vydal: Ivana Csomosová (Body Ritual Yoga Teacher Training)