Pri lekciách uvádzame stupeň obtiažnosti 1 až 4. Čo to znamená?

03.04.2024

Väčšina našich ponúkaných lekcií jogy (až na občasné výnimky) sú otvorené hodiny. Čo si pod otvorenou hodinou predstaviť? Nuž znamená to len toľko, že môžete prísť na ktorúkoľvek z našich ponúkaných lekcií, ktoré nájdete v rezervačnom systéme, bez nutnosti zapísať sa najskôr do uzavretého kurzu. Výhoda je v tom, že neprídete o kurzovné v prípade, že sa niektorej lekcie kurzu  nebudete môcť zúčastniť alebo si ju z rôznych dôvodov nebudete môcť nahradiť.

Avšak nie každá z ponúkaných lekcií je vhodná pre každého. Preto vám pomáhame zorientovať sa, či je pre vás daný typ lekcie vhodný. Pokiaľ ste v joge začiatočník, máte zníženú hybnosť, zdravotné obmedzenie alebo sa len časom pravidelný pohyb na dlhšie obdobie vytratil z vašej bežnej praxe, odporúčame začať s lekciami označenými stupňom obtiažnosti 1.

Čo znamená stupeň obtiažnosti?

Lekcie sú označené stupňom obtiažnosti od 1 po 4:

Stupeň 1 - lekciu môžu navštíviť aj úplní začiatočníci, ktorí nemajú žiadnu skúsenosť s jogou alebo pred tým vôbec alebo dlhý čas necvičili. Je však potrebná základná ohybnosť, nakoľko cvičenie prebieha na podložke na zemi, takže by ste mali zvládnuť prejsť z pozície v ľahu do pozície vzporu kľačmo a následne do stoja. Ak je vaša hybnosť nedostatočná alebo ste vo fáze rekonvalescencie, odporúčame Individuálnu jogovú terapiu.

Stupeň 2 - lekcia je vhodná aj pre začiatočníkov, ktorí absolvovali kurz pre začiatočníkov, pre všetkých, ktorí majú základné skúsenosti s akýmkoľvek iným druhom cvičenia alebo nemajú žiadne podstatné zdravotné obmedzenia.

Stupeň 3 - lekcia je vhodná minimálne pre mierne pokročilých cvičencov, pre ľudí bez zdravotných obmedzení, pre všetkých, ktorí majú skúsenosti s akýmoľvek iným druhom cvičenia a vedia vnímať svoje telo a jeho limity.

Stupeň 4 - lekcia je vhodná pre pokročilých cvičencov bez zdravotných limitácií, ktorí majú zvládnutú prácu so svojím telom, dokážu aj v dynamike pohybu vnímať svoj dych a uvedomujú si správne zapojenie tela, vnímajú, čo je pre nich bezpečné a funkčné prevedenie cviku.

Nezabúdajte, byť pokročilým u nás neznamená urobiť šnúru, či zvládnuť najťažší variant asány. Byť pokročilým znamená byť vedomým, vnímať telo a vedieť prijať, že niektoré asány budem praktikovať v základnom variante, pretože rozvoj asány nie je možný vzhľadom na moju individualitu (dávnejšie zranenie či zlomeninu, operáciu, špecifickú fyziológiu) a v iných asánach si môžem užiť ich náročnejšiu variáciu. Ak si nie ste istí, vždy svoj zdravotný stav a vhodnosť cviku konzultujte s lektorom, fyzioterapeutom či svojim lekárom.

Prihlásenie

Cenník