Jogová terapia pre zdravý chrbát

06.04.2024

Jogová terapia pre zdravý chrbát je predovšetkým o uvedomení si svojich mentálnych, emočných a pohybových návykov a ich postupnej zmene smerom ku kvalitnejšiemu prežívaniu žvota. Je určená pre začiatočníkov ako aj pre tých, ktorí vplyvom nevyváženého životného štýlu pociťujú bolesti chrbta, či stratili spojenie so sebou samým. Cieľom jogovej terapie pre zdravý chrbát je zvýšiť vnímavosť k sebe, k fyzickému pohybu a lepšie porozumieť svojmu vnútornému prežívaniu. Stupeň obtiažnosti jogovej terapie pre zdravý chrbát - 1.

Čo by ste o jogovej terapii pre zdravý chrbát mali vedieť:

  • naučíte sa cvičiť podľa zásad vychádzajúcich z vývojovej kineziológie a jogovej terapie,
  • cez zvyšovanie citlivosti k sebe samému sa naučíte rozpoznať, ktorý pohyb je pre vás vhodný,
  • cez budovanie pevnosti stredu tela budete pracovať na svojej sile,
  • stuhnutosť tela odzrkadľuje aj našu myšlienkovú a názorovú rigidnosť, preto sa naučíte otvoriť novým možnostiam cez zvýšenie flexibility svojho tela,
  • dych je základ: správne dýchanie plní stabilizačnú funkciu tela, ale dokáže odbúrať stres a zharmonizovať nervovú sústavu, preto sa mu budeme obzvlášť venovať,
  • budeme využívať rôzne pomôcky, deky, vankúše, bolstre, pásy..., 
  • naučíte sa rozpoznať, ako vaše myšlienky a emócie ovplyvňujú stav fascií a celkovú kondíciu tela a spoznáte techniky, ako si svoje myšlienky začať viac uvedomovať,
  • naučíte sa pracovať so schopnosťou vizuálizácie a naučíte sa základy meditácie,
  • jogová terapia nie je fyzioterapia, preto ak máte závažný zdravotný problém, najskôr sa o vhodnosti cvičenia poraďte s lekárom alebo fyzioterapeutom,
  • prevedenie asán je v stupni obtiažnosti - 1.

Čo znamená stupeň obtiažnosti?

Nakoľko väčšina našich lekcií sú otvorené hodiny, do ktorých môže vstúpiť ktokoľvek a kedykoľvek bez nutnosti zapísať sa do uzatvoreného kurzu, pomáhame vám zorientovať sa, či je pre vás daný typ lekcie vhodný. Lekcie sú preto označené stupňom obtiažnosti od 1 po 4:

Stupeň 1 - lekciu môžu navštíviť aj úplní začiatočníci, ktorí nemajú žiadnu skúsenosť s jogou alebo pred tým vôbec alebo dlhý čas necvičili. Je však potrebná základná ohybnosť, nakoľko cvičenie prebieha na podložke na zemi, takže by ste mali zvládnuť prejsť z pozície v ľahu do pozície vzporu kľačmo a následne do stoja. Ak je vaša hybnosť nedostatočná alebo ste vo fáze rekonvalescencie, odporúčame Individuálnu jogovú terapiu.

Stupeň 2 - lekcia je vhodná aj pre začiatočníkov, ktorí absolvovali kurz pre začiatočníkov, pre všetkých, ktorí majú základné skúsenosti s akýmkoľvek iným druhom cvičenia alebo nemajú žiadne podstatné zdravotné obmedzenia.

Stupeň 3 - lekcia je vhodná minimálne pre mierne pokročilých cvičencov, pre ľudí bez zdravotných obmedzení, pre všetkých, ktorí majú skúsenosti s akýmoľvek iným druhom cvičenia a vedia vnímať svoje telo a jeho limity.

Stupeň 4 - lekcia je vhodná pre pokročilých cvičencov bez zdravotných limitácií, ktorí majú zvládnutú prácu so svojím telom, dokážu aj v dynamike pohybu vnímať svoj dych a uvedomujú si správne zapojenie tela, vnímajú, čo je pre nich bezpečné a funkčné prevedenie cviku.

Nezabúdajte, byť pokročilým u nás neznamená urobiť šnúru, či zvládnuť najťažší variant asány. Byť pokročilým znamená byť vedomým, vnímať telo a vedieť prijať, že niektoré asány budem praktikovať v základnom variante, pretože rozvoj asány nie je možný vzhľadom na moju individualitu (dávnejšie zranenie či zlomeninu, operáciu, špecifickú fyziológiu) a v iných asánach si môžem užiť ich náročnejšiu variáciu. Ak si nie ste istí, vždy svoj zdravotný stav a vhodnosť cviku konzultujte s lektorom, fyzioterapeutom či svojim lekárom.

Prihlásenie

Cenník