Večery s tantrou: Cesta vnútornej premeny, cesta lásky s Martinom Vrabkom 30.3.2017

24.03.2017

Spirituálna cesta od sexu k nadvedomiu. Napojte sa prostredníctvom sexuálnej energie na zdroj - na božskú podstatu partnera a cez neho na Božské esencie vermíru. Martin Vrabko je skúsený lektor, ktorý absolvoval Tantra Teachers Training - výcvik zameraný na výuku tantry u žiačky majstra Osha.  O svoje skúsenosti sa s vami podelí na úvodnej prednáške s ochutnávkou esencie tantry dňa 30.3.2017 do Rheia Centra.

Foto: www.pixabay.com

Téma: TANTRA - cesta vnútornej premeny, cesta lásky (prednáška, súčasťou budú aj praktické cvičenia)

Kedy: 30.3.2017 o 18,00 h

Kde: Rheia Centrum Prešov, Jarková 2

Príspevok: 15 Eur

Prihlásenie: TU

Čo sa dozviete?

Slovami a zážitkom sa dotkneme tejto spirituálnej cesty, ktorá je cestou od sexu k nadvedomiu.

Základ u všetkých smerov tantry je vždy rovnaký. Používa sexuálnu energiu k rastu osobnosti a k napojeniu sa na zdroj - na božskú podstatu partnera a cez neho na Božské esencie vesmíru.

V dnešnej dobe môže tantra nesmierne obohatiť partnerský život a posunúť fyzický sex do inej dimenzie. Tantra prináša zmenu na všetkých úrovniach života cez otvorenie sa láske. Tantra nám ponúka nové pohľady na nás samotných, na naše telo, na energie v ňom prúdiace, na našu sexualitu, na partnerské vzťahy a na celkom iný pohľad na fungovanie spoločnosti.

Tantra by sa dala zadefinovať aj ako "Láska a meditácia". Sú to však len slovné ukazovateľa na nepopísateľné. Autentický zážitok je jediná tantrická esencia, ktorú prináša toto učenie a nie náhodou sa tantra čoraz viac dostáva do povedomia v našej západnej civilizácii plnej stresu a nezdravých životných návykov.

Tantra nám ponúka oslobodenie a rešpekt seba samých takých, akí sme a tam, kde práve sme. Nie je treba nikam ísť alebo nasledovať žiadne dogmatické spoločenstvá či už politické alebo náboženské. Tantra vnáša do života slobodu ale aj zodpovednosť. Ďalší dôležitý aspekt tantrickej cesty je jej harmónia a vyváženosť medzi mužským a ženským pólom a v stretnutí týchto polarít v jeden celok.

Priebeh prednášky:

Prednáška je rozdelená na dva bloky a súčasťou prednášky sú aj jednoduché praktické cvičenia.

Viac info: Katka Štěpánková, 0903 608 455, katkastep5@gmail.com

O lektorovi: 

Martin Vrabko v roku 2016 úspešne ukončil Tantra Teachers Training - výcvik zameraný na výuku tantry, ktorý vedie Mahasatvaa Ma Ananda Sarita, dlhoročná súputníčka tantrického majstra OSHA. Na základe viacerých podnetov sa rozhodol podeliť sa a zdieľať nadobudnuté skúsenosti v oblasti tantry. 

Od roku 2016 pravideľne prednáša o Tantre a vedie víkendové tantrické semináre.

Povolaním fotogaf začal svoju tantrickú cestu v roku 2004. Absolvoval niekoľko ročných tantrický tréningov ako účastník aj ako asistent. Kurzy masáží zameraných prevažne na Indickú a východnú kultúru mu otvorili hlbšie poznanie o tele.

V roku 2015 Martin prijal Sannyas - cestu šírenia tantry a Oshovho učenie, so Sannyas menom Swami Dev Ninad.

Za svoju misiu si zvolil prepojenie tantry a fotografie. V súčasnosti cestuje po celej Európe a školí fotografov ako pracovať s emóciami vo fotografii na základe tantrických princípov a vedomej práce s klientami.

Rovnako pracuje ako fotograf a filmár so svetovými tantrickými učiteľmi na projektoch, ktoré tantrickú cestu propagujú.

Práca s energiou a jej manifestácia v našom bežnom živote pomaly prerástla z jeho vnútorného sveta do reality a ako píše, je ňou obklopený.

www.martinvrabko.com, www.intimne-umenia.sk