TANTRA - cesta vnútornej premeny, cesta lásky

03.09.2017

Večer s Martinom Vrabkom a jeho úvodná prednáška s ochutnávkou esencie tantry. Tantra nám ponúka oslobodenie a rešpekt seba samých takých, akí sme a tam, kde práve sme. Nie je treba nikam ísť alebo nasledovať žiadne dogmatické spoločenstvá či už politické alebo náboženské. Presvedčte sa o tom 28.09.2017 o 18,00, Rheia Centre v Prešove.

Foto: www.pixabay.com

Slovami a zážitkom sa dotkneme tejto spirituálnej cesty, ktorá je cestou od sexu k nadvedomiu.

Základ u všetkých smerov tantry je vždy rovnaký. Používa sexuálnu energiu k rastu osobnosti a k napojeniu sa na zdroj - na božskú podstatu partnera a cez neho na Božské esencie vesmíru. V dnešnej dobe môže tantra nesmierne obohatiť partnerský život a posunúť fyzický sex do inej dimenzie. Tantra prináša zmenu na všetkých úrovniach života cez otvorenie sa láske. Tantra nám ponúka nové pohľady na nás samotných, na naše telo, na energie v ňom prúdiace, na našu sexualitu, na partnerské vzťahy a na celkom iný pohľad na fungovanie spoločnosti.

Tantra by sa dala zadefinovať aj ako "Láska a meditácia". Sú to však len slovné ukazovateľa na nepopísateľné. Autentický zážitok je jediná tantrická esencia, ktorú prináša toto učenie a nie náhodou sa tantra čoraz viac dostáva do povedomia v našej západnej civilizácii plnej stresu a nezdravých životných návykov. Ďalší dôležitý aspekt tantrickej cesty je jej harmónia a vyváženosť medzi mužským a ženským pólom a v stretnutí týchto polarít v jeden celok.

Príspevok: 15€

Pre účastníkov víkendového semináru (stiahni prílohu na konci článku) je prednáška grátis. 

Prihlásenie: Katka Štěpánková, 0903 608 455, katkastep5@gmail.com

Martin Vrabko

Na základe viacerých podnetov sa rozhodol podeliť sa a zdieľať nadobudnuté skúsenosti v oblasti tantry. V roku 2016 úspešne ukončil Tantra Teachers Training - výcvik zameraný na výuku tantry, ktorý vedie Mahasatvaa Ma Ananda Sarita, dlhoročná súputníčka tantrického majstra OSHO.

Od roku 2016 pravideľne prednáša o Tantre a vedie víkendové tantrické semináre. Povolaním fotograf začal svoju tantrickú cestu v roku 2004. Absolvoval niekoľko ročných tantrický tréningov ako účastník aj ako asistent. Kurzy masáží zameraných prevažne na Indickú a východnú kultúru mu otvorili hlbšie poznanie o tele.

V roku 2015 Martin prijal Sannyas - cestu šírenia tantry a Oshovho učenia, so Sannyas menom Swami Dev Ninad. Za svoju misiu si zvolil prepojenie tantry a fotografie. V súčasnosti cestuje po celej Európe a školí fotografov ako pracovať s emóciami vo fotografii na základe tantrických princípov a vedomej práce s klientami.

Rovnako pracuje ako fotograf a filmár so svetovými tantrickými učiteľmi na projektoch, ktoré tantrickú cestu propagujú. Práca s energiou a jej manifestácia v našom bežnom živote pomaly prerástla z jeho vnútorného sveta do reality a ako píše, je ňou obklopený.

www.martinvrabko.com, www.intimne-umenia.sk

Víkendový tantrický workshop "Prebudenie" v dňoch  29. september - 1. október 2017 v SOSNE, Okružná 413/17, Družstevná pri Hornáde: