Šťastné a veselé Vianoce a všetko dobré v novom roku!

20.12.2019

Milí priatelia, prajeme vám nádherné, radostné a pokojné vianočné sviatky v kruhu svojich milovaných. Nech vám ďalší rok 2020 prinesie radosť, spokojnosť, slobodu a mier...

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

Nech sú všetky bytosti šťastné a slobodné, nech moje myšlienky, slová a činy prispievajú k šťastiu a slobode všetkých...

Ďakujeme, že ste, ďakujeme za vaše úsmevy a ďakujeme za všetky milé slová, ktoré ste nám na spoločných lekciách jogy v uplynulom roku venovali... Ste našou inšpiráciou, povzbudením a zároveň obrovským darom na našej ceste...

Zo ♥️ ďakujeme a už teraz sa na vás tešíme na joge v novom roku.

Najbližšie sa uvidíme 8. januára 2020. (Prihlásenie cez rezervačný systém).

Aďka a Terezka