Škola intuície štartuje aj v novom školskom roku 2019/2020!

21.04.2019

ŠKOLA INTUÍCIE je nový koncept vzdelávania detí a teenagerov v oblasti rozvoja pravej mozgovej hemisféry, intuície a vedomej tvorby života. Vedomosti, zručnosti a schopnosti nadobudnuté v ŠKOLE INTUÍCIE budú deti využívať v bežnom živote, v škole, v rôznych stresových situáciách. Naučia sa spoznávať svoje vnútro, uvedomia si samých seba a neuveriteľné možnosti a schopnosti človeka. ŠKOLA INTUÍCIE je určená pre deti od 7 do 11 rokov a štartuje v novom školskom roku 2019/2020 aj v Rheia Centre v Prešove!

Foto: www.pixabay.com

Aj vy ste sa už niekedy zamýšľali nad tým, prečo ste sa ako deti museli učiť, čo sa ťaží v Dominikánskej republike, ale nikto vám nepovedal o základných princípoch ovplyvňujúcich ľudský život? Ak nechcete, aby aj vaše deti až v zrelom veku objavovali na sebarozvojových seminároch a workshopoch to, čo by im uľahčilo život už od detstva, prihláste ich do ŠKOLY INTUÍCIE.

V Škole intuície sa vaše deti naučia: 

 • HARMONIZÁCIA PRAVEJ A ĽAVEJ HEMISFÉRY
 • INTUITÍVNE VNÍMANIE
 • ROZVOJ EMOČNEJ A MENTÁLNEJ TELEPATIE
 • PRECÍTENIE BIOENERGIE TELA
 • PRÁCA S BIOPOĽOM
 • AKTIVÁCIA ENERGIE DLANÍ
 • ZÁKLADY INFOVIDENIA v maske /Svetlo-tma, farby/
 • VEDOMÉ ŽITIE A ROZHODOVANIE
 • SCHOPNOSŤ STÍŠIŤ SA - detské meditácie a riadené dýchanie
 • VIZUALIZÁCIA, PREDSTAVIVOSŤ
 • TVORIVOSŤ, ORIGINALITA, FLUENCIA, FANTÁZIA
 • KONCENTRÁCIA A FOTOGRAFICKÁ PAMÄŤ
 • PRECIŤOVANIE ENERGIE V DLANIACH
 • LIEČENIE DLAŇAMI
 • HARMONIZÁCIA VODY A JEDLA
 • "OBJEDNÁVKY DO VESMÍRU" 

Viac informácií nájdete na stránke ŠKOLY INTUÍCIE alebo na t. č. 0915 850 251.

Zaujímavý článok s Ľubkou Pelachovou o intuícii a sebapoznaní si tiež môžete prečítať TU