Škola intuície štartuje aj v novom školskom roku 2018/19!

01.06.2018

ŠKOLA INTUÍCIE je nový koncept vzdelávania detí a teenagerov v oblati rozvoja pravej mozgovej hemisféry, intuície a vedomej tvorby života. Vedomosti, zručnosti a schopnosti nadobudnuté v ŠKOLE INTUÍCIE budú deti využívať v bežnom živote, v škole, v rôznych stresových situáciách. Naučia sa spoznávať svoje vnútro, uvedomia si samých seba a neuveriteľné možnosti a schopnosti človeka. ŠKOLA INTUÍCIE je určená pre deti od 7 do 11 rokov a štartuje v novom školskom roku 2018/19 aj v Rheia Centre v Prešove!

Foto: www.pixabay.com

Aj vy ste sa už niekedy zamýšľali nad tým, prečo ste sa ako deti museli učiť, čo sa ťaží v Dominikánskej republike, ale nikto vám nepovedal o základných princípoch ovplyvňujúcich ľudský život? Ak nechcete, aby aj vaše deti až v zrelom veku objavovali na sebarozvojových seminároch a workshopoch to, čo by im uľahčilo život už od detstva, prihláste ich do ŠKOLY INTUÍCIE.

V Škole intuície sa vaše deti naučia: 

 • HARMONIZÁCIA PRAVEJ A ĽAVEJ HEMISFÉRY
 • INTUITÍVNE VNÍMANIE
 • ROZVOJ EMOČNEJ A MENTÁLNEJ TELEPATIE
 • PRECÍTENIE BIOENERGIE TELA
 • PRÁCA S BIOPOĽOM
 • AKTIVÁCIA ENERGIE DLANÍ
 • ZÁKLADY INFOVIDENIA v maske /Svetlo-tma, farby/
 • VEDOMÉ ŽITIE A ROZHODOVANIE
 • SCHOPNOSŤ STÍŠIŤ SA - detské meditácie a riadené dýchanie
 • VIZUALIZÁCIA, PREDSTAVIVOSŤ
 • TVORIVOSŤ, ORIGINALITA, FLUENCIA, FANTÁZIA
 • KONCENTRÁCIA A FOTOGRAFICKÁ PAMÄŤ
 • PRECIŤOVANIE ENERGIE V DLANIACH
 • LIEČENIE DLAŇAMI
 • HARMONIZÁCIA VODY A JEDLA
 • "OBJEDNÁVKY DO VESMÍRU" 

Cena ŠKOLY INTUÍCIE za celý školský rok: 220 Eur. Platba školného je rozvrhnutá do 2 platieb: prvá časť je splatná pri podaní prihlášky, druhá v priebehu šk. roka v januári 2019.

V cene sú okrem profesionálnej práce lektoriek zahrnuté pomôcky a bonusy v celkovej cene 50 Eur:

 1. Nepriehľadná maska Mindfold na tréning intuitívneho videnia v cene 20 Eur
 2. Tréninová sada na rozvoj intuície v cene 10 Eur
 3. Zenerove karty na rozvoj telepatie v cene 4 Eur
 4. Farebné kelímky na tréning intuitívneho videnia v cene 3 Eur
 5. Akčný kalendárik malého intuitívca v cene 7 Eur
 6. Zborníček intuitívnych cvičení na domáci tréning vo forme Ebooku v cene 6 Eur
 7. SKRIPTÁ v digitálnej forme po každom workshope

Maximálny počet účastníkov v jednej skupine je 10 -12 detí.

Viac informácií nájdete na stránke ŠKOLY INTUÍCIE alebo na t. č. 0915 850 251.

Zaujímavý článok s Ľubkou Pelachovou o intuícii a sebapoznaní si tiež môžete prečítať TU