Rodová trauma môj osud? Objavte rodinné konštelácie - 13. januára 2024

31.12.2023

Vedeli ste, že pokiaľ naši predkovia prežili traumatické udalosti a emócie z nich ostali nespracované, preberie ich na seba ďalšia generácia? Všimli ste si, či sa aj vo vašom rodinnom systéme náhodou neopakujú určité príbehy, scenáre či zdravotné ochorenia? Je možné racionálne pochopiť, čo sa v našom rode deje a ako to ovplyvňuje aj náš život? Áno, je to možné. A vy to môžete zažiť 13. januára (sobota) 2024 so skvelou sprievodkyňou Ivanou Bobákovou.

Foto: www.pixabay.com

Rodinné konštelácie sú veľmi silnou metódou práce s ľuďmi, ktorá sa dotýka samotnej podstaty našich problémov. Systemická psychoterapia slúži k odkrývaniu skrytých vplyvou a tendencií, ktoré nás ako individuálneho jednotlivca spájajú s vlastnou rodinou. 

Keď tieto prehliadané alebo nevidené skutočnosti  odkryjeme, môžeme lepšie spoznať realitu vlastného života ako aj realitu života ostatných rodinných príslušníkov či predkov. 

Rodinné konštelácie vytvárajú priestor, v ktorom sú skryté rodové dynamiky uvidené, pochopené, prijaté s úctou a tým ukončené.

Organizačné pokyny

Prihlásenie: cez rezervačný systém

Dátum a čas: 13. január 2024 (sobota) v čase od 09,00h do 18,00 h

Príspevok za konštelácie: 60 € (platba v hotovosti na mieste).

Upozornenie: 

  • Prosíme vás, aby ste prihlásenie považovali za záväzné, nakoľko počet osôb je obmedzený a pokiaľ vám budeme držať miesto a vy sa odhlásite na poslednú chvíľu, budeme musieť konštelácie zrušiť, z dôvodu nedostatočného počtu účastníkov.
  • Čas konštelácií uvedený v rezervačnom systéme považujte za orientačný, nakoľko nie je možné dopredu určiť, koľko bude trvať konštelácia jedného účastníka. Preto vás prosíme, aby ste si na tento účel vyhradili dostatok času a už si neplánovali na sobotu žiadne udalosti, ktoré by vás dostávali do časového stresu. 
  • Tiež vás prosíme, aby ste neodchádzali skôr a vyjadrili tak maximálnu spolupatričnosť, rešpekt a úctu voči všetkým ostatným účastníkom, ktorí by išli až po vás, nakoľko by nemali rovnaké možnosti rozostaviť si konšteláciu s dostatočným počtom osôb.