Rezonujte so zvukom ÓM

05.07.2019

OM Chanting je skupinová technika, ktorá používa transformačnú silu zvuku ÓM na aktiváciu samoliečebného potenciálu účastníkov. Táto technika transformuje negativitu na pozitívnu energiu, pomáha očistiť okolie, podporuje Matku Zem a fyzickú, emocionálnu i duchovnú pohodu všetkých zúčastnených.  Pravidelné stretnutia budú každý pondelok od 5. novembra 2018 v Rheia Centre.

Benefity Om Chantingu:

  • upokojenie mysle a celkovo nervového systému,
  • podpora stimulácie srdcového svalu a cirkulácie krvného obehu,
  • čistenie pľúc (vďaka používania hlbokého nádychu a výdychu),
  • vyladenie hormonálneho systému, 
  • vibrácie, ktoré vznikajú a rytmické opakovanie zvuku zvyšujú sústredenosť

Vstupné: dobrovoľný príspevok

Kedy: každý pondelok o 18,30 h

Pre koho je určený: okrem dospelých sú vítané aj deti (detský om chanting trvá približne 10-15 minút, potom pokračujeme kreatívnymi činnosťami)

Oba Om Chantingy (pre deti aj pre dospelých) prebiehajú súčasne.

Viac informácií: Adriana Tomečková (+421 908 699 259)