Novoročná čakrová meditácia

02.01.2024

Začnite s nami rok 2024 Novoročnou čakrovou meditáciou, kedy integrujeme minulé prežitky v jednotlivých energetických centrách, aby sme celiství a vyrovnaní vykročili do "osmičkového" roku 2024. Stretneme sa 8.1.2024 o 18,30 h.

Rok 2024 - rok osmičky

Osmička nemá začiatok ani koniec. Symbolizuje nekonečno a tiež nevyčerpateľnú energiu a hojnosť vesmíru, ktorá je zdrojom všetkého čo je... 

Príležitosť na integráciu tráum a tieňov

Celý rok bude príležitosťou pre pochopenie, že všetky zdanlivé protiklady sú stále tou istou energiou - ako dve strany jednej mince. Ak držíme mincu, držíme obe jej strany. Obrátená strana nezmizne len preto, že ju nechceme vidieť. A teda aj my sme všetkým... je v nás nielen svetlo, ale aj tieň... Ak ho odmietame, urputne a nepríjemne dokazuje, že je tu. Ak sa nám v živote deje niečo, čo nás trápi a bolí, je načase pohladiť tieň...

Harmonizácia energetických centier

Skrz témy jednotlivých energetických centier si zvedomíme svoje nefunkčné vzorce, svoje tiene a prepustíme ich vo svetle uvedomenia. Liečenie nastáva už vo chvíli, keď si zranenie priznáme. Keď sme už shopní a ochotní ho uvidieť. Je to začiatok cesty, ktorá nám umožní prežívať život inak. Vidieť nielen prekážky, ale predovšetkým nové možnosti.

Spoločný novoročný zámer

Dajme si teda spoločný aj individuálny zámer: integrovať minulé traumy a nájsť v nich pre nás ich prínos a vnímať potenciál nového, ktoré prichádza. Nech trpezlivo, vytrvalo a s pokojom zvládame životné výzvy, ktoré stoja pred nami. Nech máme odvahu, silu a múdrosť uvidieť dar aj v našich tieňoch, nech ich dokážeme prijať, aby sme sa mohli stať celistvými bytosťami.

Platba: 8€ (na mieste v hotovosti alebo uplatnením kreditu)

Prihlásenie: cez rezervačný systém