Venujte nám 2%

21.02.2024

Milí priatelia, aj tento rok máte možnosť poukázať 2% zo svojich zaplatených daní. Ak radi chodievate zrelaxovať práve k nám, budeme vďační, ak podporíte práve naše Občianske združenie Šariš 69.  

Vaše 2% sa tak môžu vrátiť späť k vám...

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

Pokiaľ ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (v prípade, že ste FO (SZČO), ale PO 2% DzP uvediete v DPFO, DPPO), postupujte takto:

  1. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane". (Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.) Pre zjednodušenie procesu môžete toto tlačivo priniesť priamo k nám spolu s "Vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osôb" (viď bod 2).

2. Vypíšte tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osôb" - prípadne si ho stiatnite, vytlačte a podpíšte a my vyplníme "Vyhlásenie" za vás.

3. Obe tlačivá môžete priniesť k nám, prípadne hodiť do schránky Občianskeho združenia Šariš 69, Levočská 36, 080 01 Prešov alebo ich poslať priamo na: Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov. 

Údaje OZ Šariš 69 nájdete TU.