Alchýmia ženskej duše

20.09.2023

Milá Žena, ak cítiš túžbu rásť a zdieľať svoju autentickosť v kruhu podobne naladených žien, tak práve Teba pozývame na sériu voľne pokračujúcich workshopov Alchýmia ženskej duše. Najbližšie sa uvidíme v januári 2024 o 17,00 h. Prihlásiť sa môžete cez rezervačný systém.

Čo môžeš zažiť

Na workshopoch Ťa postupne naučíme rôzne techniky, ktorými sme si samé prešli a ktoré nás v našom živote obohatili a posunuli. Zároveň si prajeme vytvoriť bezpečný priestor pre zdieľanie a vzájomnú podporu žien, ktoré chcú skvalitniť svoj život a chcú sa naučiť zorientovať v spletitosti ľudských emócií, lebo ich spracovanie je tá skutočná alchýmia. Spoločne sa podporíme v sebaláske, aby sme tak cez dary, ktorými prirodzene disponujeme, mohli prejaviť svoju skutočnú podstatu a žiť naplnený život.

Termín: január 2024

Cena za stretnutie: 29

Prihlásenie: rezervačný systém

Čo si priniesť: sukňu alebo šaty, šatku

Koľko bude stretnutie trvať: vyhraď si pre seba 2 hodiny

1. Vždy nová téma

Na každom worshope sa budeme venovať novej téme, ktorá sa bude niesť celým našim stretnutím. Spoznáme vlastné emočné zranenia, naučíme sa techniky, ako sa nezacykliť v negatívnych myšlienkach a vzorcoch, povieme si ako môžeme nové zvyky a podporujúce vzorce zaradiť do nášho života. Budeme podporovať jedna druhu v bezpečnom kruhu a ostaneme v kontakte až do ďalšieho stretnutia. Budeme zdieľať vlastné pozitívne príklady a staneme sa tak jedna druhej inšpiráciou a oporou.

2. Tanec na podporu ženskej energie

Tancom podporíme plynutie ženskej energie a vzájomne sa naladíme jedna na druhú. Tancom tiež prepojíme obe mozgové hemisféry a zharmonizujeme náš nervový systém. Mixom pozitívnych hormónov, ktoré sa nám tancom vyplavia do organizmu, posilníme celkovú imunitu svojho tela.

3. Terapia dotykom

Vždy sa naučíme zaujímavú techniku jemnej masáže. Dotyk je totiž zázrak, ktorý môžeme venovať jedna druhej. Sila ľudského dotyku je zvlášť dôležitá v tejto dobe, keď sa často uchyľujeme k instantným online stretnutiam. Virtuálne srdiečko však neodovzdá skutočnú emóciu tak, ako to dokáže pohladenie, stisk ruky, či objatie... Výnimočnosť ľudského fyzického kontaktu dokazuje špeciálny vzťah medzi matkou a bábätkom. Je dokázané, že bábätká v minulosti v sirotincoch aj napriek vhodnej výživie zomierali až v 75 % prípadoch. Úmrtnosť rapídne klesla, až keď vedci zamestnancom odporučili, aby brali bábätká do náručia... Takú má silu dotyk !

4. Sebarozvojové techniky

Zažívanie celistvosti nás dostáva do flow - do stavu plynutia so všetkým, čo sa nás v živote dotýka, to pozitívne aj to negatívne. Každá technika, s ktorou vás oboznámime, bude bezpečným a jemným spôsobom, ako sa naladiť na svoj potenciál a spojiť sa so svojou vnútornou múdrosťou. Spoločne si uvedomíme svoje dary a naučíme sa žiť radostný život vedomej a vyživenej ženy.

5. Vždy nová zážitková meditácia

Všetky sme hodné lásky! Preto stretnutia ukončíme príjemnou zážitkovou meditáciou, ktorá nám pomôže spracovať a ukotviť predchádzajúce techniky a zároveň nás naladí k súcitu, trpezlivosti a láskavosti k sebe samej. Oslobodí nás od zvyku neustále sa hodnotiť a umlčí nášho vnútorného kritika. Namiesto neho prebudíme hlas lásky v našej mysli, ktorá nám ukáže, že milovať seba, svoje telo a svoj život je jediná cesta ako zažívať a spracovať emócie novým spôsobom, prekročiť hranice toho, čo sme si mysleli, že sme a dokážeme a zmeniť samy seba na svoju najlepšiu verziu.

6. Rituály

Rituály majú moc vytvoriť magický okamih plnej prítomnosti a zároveň nám umožňujú dotknúť sa múdrosti našich predkov. Cez rituály máme možnosť hlbšie pochopiť či spracovať rôzne aspekty našich životov. Dávajú nám priestor na prijatie zmien, uvítanie nových začiatkov, či ukončenie toho, čo už nie je funkčné.

7. Zdieľanie

A úplny záver bude patriť rozhovorom, kde sa podelíme o svoje vnemy, zážitky, skúsenosti, kde budeme mať možnosť vyjadriť si podporu a vytvoriť priateľstvá v bezpečnom priestore vzájomných úsmevov, objatí a predovšetkým dôvery...

Tešíme sa na Teba:-)

Aďka a Terezka