Sme v sieti MultiSport!!!

10.09.2018

Fandíme všetkým zamestnávateľom, ktorým záleží na vyvážení osobného a pracovného života motiváciou svojich zamestnancov k pravidelnému pohybu a relaxácii. Preto sme sa rozhodli vstúpiť do siete MultiSport! Pokiaľ ste teda držiteľom karty MultiSport, neváhajte využiť tento benefit aj v Rheia Centre pri cvičení jogy:-) Čítajte ďalej...

Karta MultiSport sa vzťahuje na pravidelné večerné otvorené lekcie jogy (pozri harmonogram cvičení jogy):

1. joga pre zdravý chrbát s Aďkou,

2. joga s Aďkou,

3. joga s Terezkou,

4. flow yoga s Terezkou.

Kartu MultiSport nie je možné uplatniť na:

individuálne cvičenia jogy, ani na semináre, workshopy, prednášky a pod. ...