Multisport opäť v platnosti od 1.12.2020 s doplatkom

Aktuálne: vzhľadom na uvoľnenie opatrení pre športoviská, fitness a plavárne, odo dňa 1. 12. 2020 obnovujeme platnosť kariet MultiSport aj v našom zariadení s doplatkom. Viac informácií k doplatkom v článku.

Fandíme všetkým zamestnávateľom, ktorým záleží na vyvážení osobného a pracovného života motiváciou svojich zamestnancov k pravidelnému pohybu a relaxácii. Preto sme pred dvomi rokmi vstúpili do siete MultiSport.

Vzhľadom na súčasné opatrenia ohľadom situácie s COVID-19 sme boli nútení prehodnotiť podmienky účasti pre držiteľov karty MultiSport na našich lekciách a zaviedli sme doplatok 3€. 

Informácie k doplatku

Doplatok ku karte Multisport je potrebné uhradiť vopred vo forme kreditu a to buď v hodnote 15€ (5 lekcií) alebo v hodnote 30€ (10 lekcií). Po každej návšteve vám budú z kreditu odrátané 3€.

V prípade, že sa z lekcie neodlásite včas (minimále 1 deň vopred) a na lekciu neprídete, v tom prípade vám bude z kreditu odrátaná plná cena  lekcie vo výške 7€.

Ďakujeme za pochopenie.

Karta MultiSport sa vzťahuje na pravidelné večerné otvorené lekcie jogy (pozri harmonogram cvičení jogy):

1. Joga pre zdravý chrbát s Aďkou,

3. Hatha joga s Terezkou,

4. Flow yoga s Terezkou.

Kartu MultiSport nie je možné uplatniť na:

individuálne cvičenia jogy, ani na semináre, workshopy, prednášky a pod. ...