Joga Multisport

27.12.2022

Fandíme všetkým zamestnávateľom, ktorým záleží na vyvážení osobného a pracovného života motiváciou svojich zamestnancov k pravidelnému pohybu a relaxácii. Preto sa aj Rheia Centrum rozhodlo vstúpiť do siete MultiSport.

Práve pre držiteľov karty Multisport je určená lekcia s názvom Joga MultiSport, ktorá trvá 45 minút. Je určená výhradne pre držiteľov tejto karty a je pre nich úplne zdarma. Prihlásenie na túto lekciu prebieha cez rezervačný systém.

Karta MultiSport sa nevzťahuje na žiadne iné lekcie jogy, vrátane individuálnych lekcií, workshopov, seminárov, online lekcií a pod.