Multisport s doplatkom

31.10.2021

Kartu MultiSport môžete využiť aj v našom zariadení s doplatkom. Viac informácií k doplatkom v článku.

Fandíme všetkým zamestnávateľom, ktorým záleží na vyvážení osobného a pracovného života motiváciou svojich zamestnancov k pravidelnému pohybu a relaxácii. Preto sa aj Rheia Centrum rozhodlo vstúpiť do siete MultiSport.

Vzhľadom na negatívne dopady súvisiace s COVID-19 sme boli nútení prehodnotiť podmienky účasti pre držiteľov karty MultiSport na našich lekciách a zaviedli sme doplatok. 

Informácie k doplatku

Doplatok ku karte Multisport je potrebné uhradiť vo forme zakúpenia kreditu v hodnote 15€ alebo v hodnote 30€. Kredit si môžete zakúpiť pri prvej návšteve v hotovosti, poprípade vopred prevodom na účet. Po každej návšteve vám budú z kreditu odrátané 3€ (ak je cena lekcie 7€) alebo 6€ (ak je cena lekcie 10€). Zostatok kreditu uvidíte v notifikačnom maili, ktorý vám príde vždy po prihlásení na lekciu v našom rezervačnom systéme.

V prípade, že sa z lekcie neodlásite včas (minimále 1 deň vopred) a na lekciu neprídete, v tom prípade vám bude z kreditu odrátaná plná cena  lekcie vo výške 7€ alebo 10€ podľa typu lekcie.

Ďakujeme za pochopenie.

Karta MultiSport sa vzťahuje na pravidelné večerné otvorené lekcie jogy (aktuálny harmonogram nájdeš vždy tu):

1. Joga pre zdravý chrbát

2. Hatha joga

3. Flow yoga

Kartu MultiSport nie je možné uplatniť na:

individuálne cvičenia jogy, ani na semináre, workshopy, prednášky, online cvičenie a pod. ...