Total Voice Prešov - hlasový workshop

08.12.2018

Myslíte si o sebe, že neviete spievať? Nechajte sa presvedčiť o opaku a objavte svoj hlasový prejav s terapeutkou Danielou Chomou 27. januára 2019 na hlasovom workshope. Nebude to ,,len" o spievaní. Bude to o tom, ako náš Hlas prebudiť k životu a nechať ho nami znieť a prehovárať. Umožníme mu povstať zo skrytých kútov, kde bol držaný v tichosti a nečinnosti. 

Foto: www.pixabay.com

KEDY: 27. január 2019 od 9,30 - 19,00 h

CENA: 65  € pri registrácii a úhrade do 15.12.2018, 75 €pri registrácii a úhrade po 15.12.2018

PRIHLÁSENIE: info@srdcomclovekom.sk

VIAC INFORMÁCIÍ: TU

ČO SI ODNESIETE 

alebo Výhody, ktoré autentický Hlas prináša do žitej reality:

  • pomáha komunikovať seba smerom k svetu pravdivým a otvoreným spôsobom,
  • umožňuje nám stáť vystreto v tom kým sme, čo potrebujeme, čo nás zraňuje a čo žijeme,
  • umožňuje nám budovať a držať si zdravé hranice,
  • prejavovať svoj osobný ľudský potenciál,
  • spája nás s tým, čo je v nás skutočné a prítomné práve teraz,
  • podporuje nás tvoriť a žiť vzťahy založené na pravde, láske a blízkosti,
  • vedie nás k hlbšiemu pochopeniu a poznaniu seba samých a láskavosti k sebe,
  • podporuje život našej kreativity, ktorá skrz nás prehovára k svetu,
  • rozdýchava živosť v nás a našom tele.

O LEKTORKE:

Daniela Choma - som žena, matka, dcéra, priateľka, manželka na Ceste, tak ako každý z nás. Mojou vášňou je pravda, zraniteľnosť, sila a obnova v človeku. Milujem byť svedkom toho, kedy sa človek rozpomína na seba samého a kedy sily Života dokážu premeniť slabé na silné, mŕtve na živé, neisté na odvážne, klamlivé na pravdivé. Verím v hlbokú múdrosť tela, ktorá sídli v každom človeku, a od ktorej sa ako terapeutka a sprievodkyňa neustále učím.

Nespievame preto, že sme šťastní... Sme šťastní preto, že spievame...