Kurz Krija Jogy Himalaya so Swamim Dayanandom

01.07.2019

Pozývame vás na kurz Krija jogy Himalaya pod vedením Swamiho Dayanandu (Daniel Máčovský), ktorý bude 7. septembra 2019 v Rheia Centre. Krija joga vychádza z komplexnej jógovej filozofie, ktorú by sme mohli nazvať aj ako vedu o správnom nažívaní. Inými slovami je to joga duše a predstavuje cestu k vnútornej vznešenosti a priamu cestu k prebudeniu.

Náplň kurzu Krija Jogy

Na prvej úrovni hovorí Krija Joga o postupnej potrebe uzemňovania sa. Stravou, pitným režimom, správnym pohybom a dýchaním, morálnym myslením a etickým nažívaním. Mentálnymi (mantry), dychovými (pranajamy), meditačnými a jemne cvičiacimi technikami očisťuje našu bytosť na všetkých úrovniach (telesne, energeticky, karmicky...). Zároveň upokojuje myseľ, postupne, veľmi jemne stále viac prebúdza životnú silu, ktorá okrem stále väčšej vitality a silnejúcej imunity postupne transformuje myseľ do vyšších vibrácií. To spôsobuje väčší vnútorný pokoj, vyrovnanosť, stresuodolnosť a stále zvyšujúcu radosť a kvalitu života. 

Komu sú techniky Krija Jogy určené

Jej techniky sú prístupné a zvládnuteľné úplne každým, bez akýchkoľvek podmienok a obmedzení. Základný verejný kurz je rozdelený do troch úrovní, pričom techniky inak známej Atma Kriya Yogy predstavujú druhú úroveň týchto techník. Pre ľudí, ktorým tieto techniky prirastú k srdcu a mali by záujem sa vyvíjať viac, nad rámec tretieho stupňa, môžu sa pridať na púť do Babaji Kriya Yoga asramu v Himalájach, kde im individuálne môžu byť sprístupnené vyššie formy KRIJA JOGY.  

Benefity Krija Jogy

Krija Joga nám pomáha a umožňuje odhaliť, spoznať a zažívať našu podstatu. Vnútorné spojenie s našim vyšším JA, s vnútorným kormidelníkom, s našou dušou. Vytvára stále intenzívnejšiu harmóniu a súzvuk medzi týmto vnútorným a vonkajším svetom. Týmto nás privádza k prebudeniu a duchovnej realizácii. Mohli by sme to vnímať ako nádobu našej bytosti, ktorú praktikovaním Krija Jogy napĺňame bezpodmienečnou láskou, pocitom absolútna. Zároveň ju čistíme, energizujeme, vitalizujeme... Ak máme našu bytosť, nádobku naplnenú predovšetkým mysľou, náš život je plný neovládaných emócií, strachov, bolesti, radosti, utrpenia, túžob.... Čím viac sme naplnený láskou, tým menej miesta v ňom zostáva pre to ostatné. Funguje to ako spojené nádoby. Prostredníctvom techník Krija Jogy nám je umožnené zažívať čoraz viac pocitov, ktoré je ťažko opísať. Slovne ich môžeme pomenovať ako pocity absolútna, bezpodmienečnej lásky, či stavom naplnených Božskou prítomnosťou. Kto ju raz v sebe naplno rozvinie, už nikdy nezažije žiaden strach. Krija Joga je tu od pradávna k dispozícii, aby nám pomohla nájsť zmysel života, napĺňať ho a realizovať. Parí medzi najsilnejšie duchovné techniky vôbec, ktoré je možné nami praktikovať v tomto priestore a čase. Poskytuje nám priamu cestu k prebudeniu, k realizácii, k osvieteniu. 

V čom sa Krija Joga odlišuje od jogy, ako ju bežne vnímame dnes?

Fyzicky má tento druh jogy s jogou ako ju vnímame v súčastnosti len veľmi málo spoločné. Krija Joga obsahuje celý rad techník očistných, harmonizujúcich, energizujúcich, ochranných, karmu spaľujúcich a i. Je zložená tak, aby popri svojej nesmiernej transformačnej sile bola zvládnuteľná prakticky každým záujemcom. Bez doterajších skúseností, bez fyzických obmedzení a nutnej praxe. Za rýchlym progresom praktikujúceho stojí celý rad kriya jógových duchovných majstrov, ktorých všetkých vedie Jagadguru Mahavatar Babaji - večný jogín Himalájí, jogín všetkých jogínov. Nádherne je jeho úroveň popísaná v knihe "Životopis jogína" od Paramahamsa Joganandu. Praktikovaním techník, ktoré môže trvať iba 3-5 minút denne, ale aj niekoľko hodín (cvičiaci si intenzitu a dĺžku určuje doma sám podľa svojich možností a citu), dosahujeme stále väčšiu vitalitu, pokoj a väčšiu radosť zo života. Postupne objavujeme dovtedy ťažko povšimnuté maličkosti, ktoré nás obklopujú a užívame si silu prítomného okamihu. Bez ohľadu na okolnosti. Tomuto pocitu sa tiež hovorí "Bezpodmienečná Láska". Najskôr ju v sebe objavíte, potom zažívate stále viac a viac, až sa ňou stávate.

Kedy: 7. október 2019 v čase od 9,00 do 18,30 h

Kde: Rheia Centrum, Jarková 2, Prešov

Pred kurzom odporúčame: Mať prečítanú knihu Cesta k prameňu. V jej záverečnej, bonusovej časti "Úvod do krija jógy" sú uvedené jednoduché techniky, ktorými sa je možné pripravovať pred samotným kurzom. Čím kvalitnejšia príprava, tým lepšie spracovanie, pochopenie a využitie techník obdržaných priamo na kurze...

Prihlásenie:  cez rezervačný systém (ak sa vám udalosť nezobrazuje, vyberte si správny dátum)

Cena: dobrovoľný príspevok v doporučenom cenovom rozmedzí 50-90 € (Dobrovoľný príspevok je forma, ktorá nás všetkých niečomu učí. Odporúčaná výška je len vyjadrením reálnej hodnoty kurzu v peniazoch. Dôchodcovia, študenti, sociálne slabší, môžu využiť jej nižšie úrovne, stredne zarábajúci tie stredné a viac zarábajúci tie vyššie... Zároveň ale umožňuje dostať sa na kurz ÚPLNE každému, bez ohľadu na financie. Príspevok sa poskytuje po skončení kurzu a prispievateľ tým môže vyjadriť hodnotu pre neho práve obsiahnutú. Môže prispieť úplne maličkou sumou, alebo ak to tak vníma, tak aj žiadnou. Jeho filozofia tkvie v možnosti sprístupnenia kurzu všetkým, no zároveň poskytuje priestor pre vlastné vyjadrenie práve prijatej energie - prijatého poznania, energie, vyrovnania životného času... a v neposlednom rade prenájmu priestoru, cestovného, občerstvenia, manuálu... Kurz je bez ubytovania a bez stravy.)

Bližšie informácie o kurze: swamidayananda.om@gmail.com