Hlas lona - spojenie tantry a voice healingu

21.09.2023

Celodenný workshop Hlas Lona je prepojením techník tantry a voice-healingu, zameraný na harmonizovanie dvoch energetických centier (lona a hlasu). Ich funkčnosť je totiž kľúčová pre naše autentické sebavyjadrenie a žitie. Workshopom, ktorý bude 25. novembra 2023 v priestoroch štúdia Joga Rheia, vás s láskou prevedú Barbora Jaran SIHELSKÁ a Monika Airi KYŠKOVÁ.

Foto: archív Monika Airi KYŠKOVÁ

Cez hĺbkovú intenzívnu prácu pomocou rôznych techník, sa budeme vedome dotýkať týchto svojich častí a vynášať tak všetko, čo v nich kedy ostalo nevyjadrené, neprejavené, zaseknuté a potlačené v podvedomí. Venujeme si intenzívnu starostlivosť a pozornosť, čím postupne dostaneme do súladu tieto naše oddelené časti.

Čo ti workshop ponúka

Prepojenie 2. a 5. čakry

Naše lono - 2. čakra a náš hlas - 5. čakra, majú medzi sebou priame a úzke prepojenie. Lono je centrom, kde kulminujú všetky naše emócie, čistá kreatívna a sexuálna energia. Táto istá energia prechádza práve 5. krčnou čakrou, ako centrom nášho sebavyjadrenia, je to prejavená energia lona v našom zvuku/hlase. Náš dych je ten, ktorý vynáša náš zvuk a práve všetky emócie rodiace sa v panve. Taktiež intímne sexuálne prepojenie je formou nášho sebavyjadrenia. To, ako sa skutočne dokážeme autenticky prejaviť sa odvíja od toho, nakoľko sme spojení sami so sebou v týchto dvoch centrách. Slobodné vyjadrenie sa aj sexualita boli dlhodobo zatláčané do úzadia ako nežiadúce a tabuizované širokou spoločnosťou aj v rodine. Z tohto dôvodu máme v sebe skutočne mnoho potlačeného v týchto rovinách a je čoraz viacej vidieť a cítiť, ako úzko spolu súvisia. Obzvlášť u žien - menštruácia, tehotenstvo, pôrod.. Všetky tieto silné a kľúčové prechodové obdobia nás najviac vedú práve do spojenia sa s lonom a hlasom.

Vedomý dych a intímny kontakt s hlasom

To čo obe energetické centrá spája, je  vedomý dych. Dych nášho bytia. Dotyk s našim hlasom je veľmi intímny kontakt, ktorý prekvapivo odhaľuje hlboké pocity hanby a sebazaprenia. Znovu-nadviazanie vzťahu s našim hlasom nás otvára autentickému sebavyjadreniu a manifestácii toho, čo si skutočne prajeme žiť - skrz hlas sa dostávame do harmónie so Sebou. Hlas a lono sú aj fyziognomicky veľmi identického tvaru a taktiež pozostávajú z mäkkého tkaniva. Exotické speváčky bežne k udržiavaniu zdravia svojho hlasu používali bylinky na čistenie lona a joni vajíčka na posilňovanie panvového dna, ktorého kontakt automaticky stimuloval aj hlasivky.

Podbruško - krajina našich emócií

Na tomto workshope budeme pracovať s podbruškom ako s hlavnou oblasťou emócií. Somatickým telesným vyjadrením zažijeme, čo je to emocionálne plynutie. Uvoľníme toxickú emocionálnu záťaž, oslobodíme sa od pocitov viny a hanby a vrátime sa k našej zmyselnosti, vášni a plodnej extatickej sile ženského Ja. Tak isto sa cez zvuk nášho celého tela otvoríme autenticite nášho hlasu. Budeme ozvučovať a rozvibrovávať emócie a tie časti v našom tele a vedomí, ktoré ostali zatlačené a neprejavené.

Liečenie materskej rany

Skrz prácu s emóciami sa dotkneme dôležitej témy a tou je materská rana. Zažijeme aké to je, zrovnať vzťah so svojou matkou. Matka hrá v živote ženy veľmi dôležitú úlohu. Ona nám dáva počiatočné pochopenie toho, čo znamená byť ženou na tejto Zemi. Ak chceme rozvíjať svoje ženstvo a posilniť postavenie žien, mali by sme sa v prvom kroku venovať uzdraveniu materskej rany.

Lektorky workshopu

Barbora Jaran SIHELSKÁ

Je lektorkou tantry, autorka projektu Mystérium ženy. Ženskosť, sexualita a vzťahy sú témy, ktorým zasväcuje svoj život posledných 10 rokov. Sprevádza ženy skupinovými tantra retreatmi a kurzami tantrickej jógy. Podporuje ich, aby uvoľnili svoj plný ženský potenciál a zažívali tak hlbokú lásku k sebe, viac intimity a naplnených partnerských vzťahov. Od roku 2016 pracovala s viac ako 400 ženami. Verí, že všetko, čo hľadáme, už v nás je. Len čaká na to, aby sme to uvideli, pocítili a milovali. Preto pomáha ženám vstúpiť do svojej sily tým, že pre ne vytvára láskyplný a emocionálne bezpečný priestor na preskúmanie všetkých (aj tých bolestivých) aspektov ich fyzického tela, emocionálneho sveta a psychického zdravia.


Monika Airi KYŠKOVÁ

Je profesionálna operná speváčka, pedagóg a hlasový kouč. Vytvorila koncept Cesta Hlasu, ktorý vychádza z jej celoživotných skúseností práce s hlasom a sebarozvoja. Je jedinečným holistickým prístupom k vedomej práci s našim zvukom, dychom a telom, ako našim nástrojom. Svoju prácu opiera o svoju tridsaťročnú profesionálnu prax a osobné poznatky. Pracuje do hĺbky s informáciou a liečivou silou zvuku, vibráciou a ich priamom vplyve na nás a naše Bytie (zákon rezonancie). Vníma veľkú dôležitosť vo vedomom prepojení sa so svojim hlasom v tele, pretože náš hlas je náš zvukový podpis. S ďalšími profesionálnymi umelcami založila hudobnú formáciu Voca Musica, ktorá je postavená na improvizovanej hudbe okamihu, skladá vlastné piesne a aktuálne sa venuje hlavne intuitívnemu spevu, voice-healingu a individuálnej práci s hlasom.

DÁTUM A MIESTO WORKSHOPU: 25. 11. 2023 (od 9,00 -18,00 h, štúdio Joga Rheia, Levočská 36, Prešov)

CENA WORKSHOPU: 120 € (nevratná záloha je 60 €, pričom informácie k platbe zašleme po prihlásení)

PRIHLÁSENIE: cez rezervačný systém