Cesta ženy - limbický prepis

02.12.2016

Drahé ženy, dňa 18.12.2016 Vás pozývame na krásne a hlboké stretnutie CESTA ŽENY - limbický prepis, ktorým nás po prvýkrát v Prešove prevedie Simonka Střebovská Hojdyz. Seminár je vhodný aj pre tehotné ženy:-)

Miesto konania: Rheia Centrum, cvičenie jogy, Jarková 2,  Prešov (v budove Večerníka na poschodí)
Čas: 14.00 - 18.00 h (prosím, príďte 10 minút pred začatím)
Vstupné: 35 €         

Prihlásenie: TU alebo na t.č.: +421 907 895 320 - počet miest je obmedzený

Organizačné pokyny: Prineste si pohodlné oblečenie :-)

Foto: www.pixabay.com

Počas tohto stretnutia budeme vo svojom strede cez líniu HARA nachádzať svoju autenticitu, samu seba a plnú ženskú podstatu. Prejdeme časovou osou nášho života a budeme si brať späť ženskú silu, ktorú sme na ceste ženy stratili, venovali, utlmili, alebo nám bola odobraná. 
Vo svojom tele budeme prebúdzať kvality živlov Zeme a aktivovať kvality všetkých archetypov ženy: panna, milenka, matka, čarodejka, starena. Každá z nás sa vyberie za svojim vnútorným silovým zvieraťom, ktoré je zdrojom podpory, sily a odvahy. Budeme pracovať s posvätným chrámom ženy - maternicou, s centrom lásky - ženským srdcom, koreňmi, ktoré zaisťujú- stabiltu v našom živote, ohňom v duši, ktorého plameň požehnáva našim nápadom, alebo spaľuje to, čo už doslúžilo.
Stretnutie je plné lásky, vnútorného kontaktu so svojím telom a dušou. Zažijeme si hlboké liečenie, pochopenie samej seba a svojej vlastnej cesty. 
Bude to nádhera:-)