Ako sa prejavujú choroby a emócie v aure (prednáška) - 24. január 2020

01.01.2020

Dr. Igor Kafka, PhD. vás na svojej prednáške zavedie k najnovším prevratným objavom v diagnostike bioenergetického poľa človeka, ktorá vám zmení pohľad na auru. Využite tiež možnosť absolvovať diagnostiku biopoľa (aury) prostredníctvom špeciálneho prístroja (diagnostika je na objednávku v dňoch 24. januára 2020 pred prednáškou a tiež 25. januára 2020). 

Pod pojmom bioenergia sa mnohým ľuďom úplne zbytočne vybaví niečo tajomné. Z pohľadu modernej vedy sa ale jedná o prirodzenú súčasť nášho bytia. Človeka obklopuje bioenergetické pole alebo aura, ktoré môžeme zmerať najnovšími vedeckými prístrojmi.  

V aure sa prejavujú energetické bloky v jednotlivých orgánoch ešte skôr, ako sa prejavia na telesnej úrovni, v podobe ochorenia. Bioenergetické pole človeka je spojené s konkrétnymi emóciami a postojmi (obavy, strach, úzkosť, hnev, egoizmus, nízka sebaúcta, ľútosť...) Pri pochopení svojho bioenergetického poľa sa začneme vnímať inak.

Dr. Igor Kafka, PhD., sa venuje viac ako 20 rokov výskumu bioenergetických javov a bioenergetického poľa. Vo svojej práci sa zameriava na spájanie duchovných skúsenosti človeka s poznatkami modernej vedy. Vedie Špecializovanú poradňu alternatívnej medicíny v Košiciach, ktorá sa venuje diagnostike a analýze bioenergetického poľa - aury človeka. Spolupracuje so zahraničnými výskumnými pracoviskami v oblasti štúdia bioenergetických javov. Je autorom a spoluautorom viacerých vedeckých a odborných článkov. Publikuje a prednáša doma aj v zahraničí.

Prednáška:

Kedy: 24. január 2020 v čase od 17,30 h do 20,00 h

Cena: 6€

Prihlásenie: cez rezervačný systém 

Diagnostika aury:

Kedy: 24. -25. januára 2020

Prihlásenie: (diagnostika trvá cca 1 hodinu, presný čas je potrebné dohodnúť si individuálne na: jogapresov@gmail.com)

Cena: 60€

Odporúčanie pred meraním: aspoň 2 hodiny pred meraním si nekrémovať ruky, nepiť kávu, ani nefajčiť